Stikkordarkiv: håndverk

SURR- en bok

Til utstillingsåpningen 6  september kommer det bok, sist gang var i 2009. Det er allerede 5 år siden

SURR 1
Boken har fått tittelen SURR som henspeiler på den prosessen utstillingen har blitt. SURR er delt inn i ulike kapitler- Kvadratet- Natur- Fiber- Kropp – Historien… og litt til. Her er en collage som er i boken og som selvfølgelig er i utstillingen. Denne befinner seg unner kapitlet- Kropp
Drømmen om Kyoto- bl
Boken har blitt veldig ærlig og  personlig og forteller historiene om mitt liv. Collagen jeg viser her har hatt en turbulent historie. Den kan du få vite hvis du spør.

Kapitlet -Fiber har vært veldig interessant å jobbe med. Her er et eksempel som du får sett i orginal:
Selvportrett 2013
Dette er et korstingsbroderi jeg satt med i vinter og du tenker kanskje, hvorfor korssting? Jo… jeg begynte å tenke på meg selv som korssting. Hvordan ville jeg bli seende ut da? Da ble tankene mine helt oppslukt av det, da vare det bare en ting å gjøre. Broder…
En bok har en forside- rygg og bakside. Baksiden ser du her…

Surr2

Dette er  designet av Robert Khoury og jeg ble veldig fornøyd. Boken er på 72 sider og finnes i 400 eksemplarer, det er det og den blir nok ikke trykket opp igjen. Er du interessert i et ett eksemplar, gi meg beskjed på tronde@tronde.no eller kom på utstillingen i Kunstbanken- Hedmark kunstsenter på Hamar.

 

… å være nysgjerrig- to be curious

… jeg er ingen billedprodusent, det jeg gjør tar utrolig lang tid både mentalt og fysisk… noen ganger setter arbeider i gang andre prosesser enn de jeg hadde tenkt. for eksempel:

En bitteliten skisse på bare noen centimeter, men en viktig skisse ble det.

En bitteliten skisse på bare noen centimeter, men en viktig skisse ble det.

Denne lille skissen ble viktig for meg, den ga meg ideene til snøprikk uttrykkene. Siden jeg arbeider med akvarell var det nærliggende å gå videre med ideen…

Turkis vinter

Turkis vinter

Slik ble akvarellen, etter mange lags arbeid, men det stoppet ikke der… av å til ser man i billeduttrykket at det ville vært interessant å prøve ut uttrykket i et annet materiale, som tenkt så gjort, i tekstil:

Turkis vintersnø- tekstilt broderi

Turkis vintersnø- tekstilt broderi

Når jeg vurderer andre materialer går jeg oftest til det som pirrer min nysgjerrighet mest, både teknisk og kunstnerisk. Jeg er så utrolig heldig at jeg har en dame her i Libanon som er en utrolig god broderi teknikker og er interessert i kunst, det er en kombinasjon som passer meg utmerket. Vi møttes , vi diskuterte, vi snakket fram og tilbake om mulige løsninger i utførelse før bestemmelsene ble tatt.

Turkis vinter og Turkis vintersnø - akvarell og tekstil

Turkis vinter og Turkis vintersnø – akvarell og tekstil

Her kan du se begge utrykkene, fotoene yter ikke full rettferdighet men arbeidene kommer kanskje på utstillingen i september , Hedmark Kunstsenter- Hamar, og da kan du se originalene.

Så er det på sin plass og rette en stor og uforbeholden takk til Mary  i Libanon som har brodert: Turkis vintersnø. Billedflaten er brodert i tynt ullgarn fra Hillesvåg fabrikker og snøprikkene er gjort i mercerisert bomull (litt blankt).

Instagram… etter mye om og men…

Nå er jeg på Instagram etter mye overveiing. Tenkt har jeg og det lenge på om det var noen vits å være der, men så fant vi ut… det er da en utmerket måte å vise min andre interesse på. Foto. For t jeg skulle klare å hamle opp med all denne teknologien så måtte jeg bestemme meg for følgende:

Jeg legger foreløpig ut KUN svart/ hvitt foto. Jeg bruker kun min Android htc og 3Mb størrelse. Jeg fotograferer KUN i svart/ hvitt og ikke i farge som blir omgjort. Kun bruke Inkwell som effekt i Instagram.

Det var godt, rett ut sagt deilig å bestemme seg for. Jeg liker å fotografere, jeg har egentlig alltid gjort det. Nå i denne «utforskingsfasen» blir det søppel og gode ting om hverandre, slik er det å lære. Det er kun via kunnskap det er mulig å bli bedre, man må studere. Som jeg sier når jeg har kurs i akvarell: det males altfor mye og studeres for lite…

Gamelstu  låven
Så bestemte jeg meg for kun å ta bilder av hva jeg liker, ikke hva jeg tror andre liker. Så her er de første forsøk jeg gjorde…her bor jeg…
Potetbua-på-Veen  Where-did-my-shoes-go
Så er det utsikten fra mitt verksted som jeg har arbeidet med i mange år. Det nærmeste jeg har kommet å formidle dette huset i en eller annen form for kunst er som broderi på sko som ble laget i Libanon. Det andre fotoet på denne linjen er fra et KUNSTprosjekt jeg har drevet i mange år: Where did my shoes go… det fortsetter.
Da gjenstår det å se hvor jeg havner i dette mediet… som billedkunstner er det egentlig ganske fint med å bestemme seg for svart hvitt foto for da må jeg virkelig skjerpe meg i forhold til monokrom tenkning… hvor er oransje på gråskalaen osv… det lærer man mye om i forhold til fordeling av mørke og lys i komposisjoner.

Så er det en annen begrensning jeg liker, jeg må forholde meg til et kvadratisk format… det er utfordrende og spennende.

Du finner meg på – trondesin – på Instagram. Velkommen til å se min verden av Svart/ hvitt HTC Inkwell 3Mb fotoer.

 

Det daglige brød- The daily Bread

Kunst alene er ikke nok for å leve…og alle bærer vi på små hemmeligheter, min er: Jeg liker å bake, særlig brød. Det er så utrolig mye godt man kan lage. For mange, mange år siden hadde jeg en surdeig som levde lenge. Alt har en ende…også surdeigen. Men jeg har laget en ny, så da er jeg igang igjen.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Når «røren/deigen» har stått en uke er den klar til å bli brukt, det lukter riktig godt gjær.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Det er litt arbeid å lage deigen og huske å «fore» surdeigen for neste baking.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Da er alle deidene ferdig og satt til heving. Dette er jo langsom brødbaking og jeg håper at resultatet blir godt. Første heving bør ta 8 timer og neste 3-4 timer. Får du lyst til å prøve surdeigsbaking…gjør det….det er morro.

In English: Art alone is not enough to live … and we all carry secrets, mine is: I like to bake, especially bread. There is so much good you can make. For many, many years ago I had a sourdough who lived long. Everything has an end … also the doug and I had to make a new.
When «batter / dough» has been mature for a week, it is ready to be used, it smells really good yeast.
Then all doughs is finished and set to rise. This is the slow baking and I hope that the outcome will be favorable. Do you want to try sourdough baking … do it….it is fun

Oppskrift – Recipe

You will find a english summary at the end of the article……Noen ganger er det interessant å dokumentere sin egen arbeidsprosess i et billeduttrykk. Papiret velges ut i fra hva jeg ønsker å oppnå i uttrykket. Her har jeg valgt Saunders Waterford NOTav den enkle grunn at jeg vil ha litt avdempede farger og jeg vil arbeide lenge og med mye vann. Først har jeg lagt en lavering av: Coelin blå fra W&N og en Heliocoelin fra Schmincke, når den var tørr nok sprøytet jeg inn vann. Det ble gjort mange ganger alt ettersom papiret tørket. Jeg ville ha en flate som var litt nyansert i tonene.

Når flaten var klar ble den overmalt med en blanding av Paynes gray Blaulich og Neutraltinte fra Schmincke…..det ble lagt 3 lag med dette til jeg fikk rett tone.

Så ble de mørke stripene malt inn med ulike bredder med Hake pensler.


Ett nytt lag blått ble lagt inn i og justeringer av de mørke stripene.

Dernest la jeg første laget med fargene: Lazurorange + Aureolin Modern fra Schmincke, denne blandingen ble lagt i flere lag ……
Fornøyd så langt….så var det å justere komposisjonen og legge inn litt mer mørkt.

Jeg har ikke vist alle lagene jeg har malt, det er mange helt fra det første laget. Da er jeg på stadiet hvor akvarellen må hvile…jeg har den med meg i hjernen, husker hvert strøk, men venter med å male…….jeg innrømmer det, jeg liker Schmincke farger, de passer mitt lynne.

Fortsettelse følger……

IN ENGLISH…… Sometimes it’s interesting to document the work process in a pictorial expression. The paper is selected on the basis of what I want to achieve in the expression. Here I have chosen Saunders Waterford NOT  the simple reason that I want a little subdued colors and I will work long and with plenty of water, in layers. First, I have a wash of: Coelin blue from W & N and  Heliocoelin from Schmincke, when it was dry enough I injected  water. I addes water at different stages in the drying prosedure.

When the surface was clear it was painted over with a mixture of Paynes gray Blaulich and Neutraltinte from Schmincke ….. it was added 3 layers with this until I got the right tone.

Then the dark stripes painted in with various widths of Hake brushes.

A new layer of blue was added and adjustments of the dark stripes.

Then I put the first layer of colors: Lazurorange + Aureolin Modern from Schmincke, this mixture was added in layers ……several layers.

Pleased so far …. I also had to adjust the composition and add a little more dark.

I have not shown all the layers I’ve painted, there are many,  right from the first layer. When I am on stage where watercolor must rest … I have it with me in the brain…. remembers each stroke, but wait to paint ……. I admit it, I like Schmincke colours, they fit my temperament.

To be continued …..

12 1/2

Jeg var 12 1/ 2 år når jeg malte dette oljemaling bildet, jeg vill ikke kalle det for maleri…..ikke ennå.

Jeg var veldig fornøyd med fjellene og at jeg ikke brukte Fransk Ultramarin på himmelen. Bildet ble malt på skolen i formingstimene. Jeg fikk bildet tilbake på min 50 års dag av Harald og Ingrid Normann, det ble jeg glad for.

Dette var ikke det første som jeg gjorde. Jeg husker det første og det måtte ha vært to – 3 år tidligere. Jeg husker det godt. Det var sommer og jeg lå på gressbakken og malte. Mine besteforeldre fra Vikersund var på besøk, og jeg tror de fikk bldet…..

Det kan hende at det finnes tidligere daterte bilder som jeg har gjort…kanskje du vet om noen. Jeg signerte alle mine arbeider med TEI eller TE og etter 2000 TESI eller TrondE, i tilfelle du finner noe på et loppemarked.

IN ENGLISH: Thanks to Google transelator…..I was 12 1/2 years when I painted this oil painting picture. I was very pleased with the mountains and that I did not use French Ultramarine in the sky. The picture was painted at the school. I got the picture back on my 50th birthday from Ingrid og Harald Normann, my teachers.

This was not the first painting that I did. I remember the first and it must have been two – three years earlier. I remember it well. It was summer and I was lying on the ground and painting on a wood plate. My grandparents from Vikersund was visiting, and I think they got it …..

You may find that there are previously dated images that I have done … maybe you know someone that has one. I signed all my work with TEI or TE and after 2000 TESI or TrondE, in case you find something at a flea market.

2012

Jeg hadde tenkt meg at dette året skulle bli litt rolig…men kunsten tar sin egen vei. Årsprogrammet mitt ser slik ut:
ENGLISH: I had thought that this year would be a little quiet … but the art takes its own path. My yearly program looks like this:

12 mai til 12 august: Rom for Kunst – Peder Balke senteret- Kapp- Norge
Dette er en utstilling initiert av Østre Toten kommune, en ide om å vise kunstnerne som har utført utsmykkninger i kommunen. Jeg har utsmykkning på Fjellvold Bo og Servicesenter. Det er laget en katalog til utstillingen.
ENGLISH:This is an exhibition initiated by ØstreToten municipality, an idea to show the artists who have performed commissions in the municipality. I have commissions on Fjellvold bo og Service Center. It’s made a catalog for the exhibition.


12 juli til 12 august: Same Horizon- Khan el Franj, Saida – Libanon

I denne utstillingen har jeg konsentrert meg om min «Multi Media » side. Jeg tenkte akvareller og endte opp i Swarowski krystaller, tegning, materialerog ikke minst kombinasjoner av ulike teknikker i samme arbeid. Jeg har jobbet mye med huset og Murex skjellet som tema. Til utstillingen kommer også Geir Løvold og spiller ved åpningen…heftig….
Hvis du tenker å komme til utstillingsåpningen, ta kontakt. Libanon er et fantastisk reisemål. Kommer du skal vi ta deg med rundt.
ENGLISH: In this exhibition, I concentrated on my «Multi Media» interest. I thought watercolors and ended up in Swarovski crystals, drawing, materialerog especially combinations of different techniques in the same work. I’ve worked a lot with the house and Murex shell theme. The exhibition will also Geir Løvold play at the opening … intense ….   If you are thinking of coming to the exhibition opening, please contact us. Lebanon is a wonderful destination. If you come, we will take you around.
17- 19 august: Akvarellkurs på Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn – Sverige

Kurset heter: På jakt!
En kurs för både nybörjare och erfarna målare där vi studerar abstraktion och ytor, en värld av struktur och textur och frågar oss: vad är akvarell? Vi går på jakt efter ditt eget uttryck, experimenterar med akvarell och forskar i struktur och textur, färg och form. Vi arbetar med många olika sorters akvarellpapper och färger och ger tid för diskussion. Kursledaren är konstnär och bosatt i Norge och Libanon. Assistent: Robert Khoury, grafisk designer. www.tronde.no Pris: 2 900 kr inkl. lunch, exkl. material & boende. Anmälan senast 27.7. til Eva Blume på eva.blume@akvarellmuseet.org

ENGLISH: Watercolour course in Sweden, you find info at: http://www.akvarellmuseet.se/Kultur_Default.aspx?id=47014

Jeg nevnte ikke noe om skriving av bok, farging av garn, politiske møter, tegne, male , på små turer i skogen osv.
ENGLISH:I did not mention anything about the writing of the book, dyeing of yarn, political meetings, draw, paint, small walks in the woods, etc.

Men neste år……next year………………..

Rabarbradag….

Idag har det vært en fin dag…så lenge jeg kan holde på med farger i en eller annen retning blir jeg lykkelig…

Rabarbra…trallala …er ikke egnet til mat hele tiden, det er en grunn til at man før i tiden alltid drakk melk når man hadde noe av rabarbra, men som fargeplante…er den uovertreffelig og kan brukes hver dag, om man vil…

På den internasjonale DIPDay bestemte vi oss for å ta en fargedag uten publikum og på høstparten slik at vi kunne arbeide i fred og ro og eksperimentere. Her er vi: Astrid, Martha og meg…foran litt av fargene vi har gjort idag..

Her er noen av fargene vi fikk ut av rabarbraen, vi fikk nok ut ca 12- 14 forskjellige farger. Spekteret er stort, sterkt og voldsomt. Det er så utrolig fasinerende og morro. Farger fra naturen har en helt egen karakter og harmoni…

Vi farget ikke bare garn..silke ble også farget etter å ha gjennomgått en Shibori knytting (Jeg satt i flere timer i går kveld og knyttet). Vi fikk ut en vakker grågrønn farge … og vi har arbeidet helt systematisk og skrevet ned oppskrifter.

Slik ser garnet med farge og vann ut, slik nært innpå. Robert har vært med hele dagen og fotografert, båret vann, kokt kaffe og passet på temperaturer. Jeg har virkelig lært så mye idag…

Når jeg kom hjem på ettermiddagen var det en pakkelapp i postkassen…masse materialer fra Hahnemühle ble hentet på butikken. Jeg er heldig jeg…

Ikke akkurat …A4, kanskje

For dere som leser min blogg har dere sikkert lest om min rabarbravasking og kutting. Men jeg fikk tillatelse til å gå i skogen å ta en liten or, som måtte ofre barken sin. Men den kom til nytte…takk til Sissel og SteinarNoen har sikkert også sett at jeg har etterlyst 2 liters Norgesglass, og jeg trenger fler! Jeg har begynt med solfarging av garn, det er så utrolig spennende. Jeg kunne jo bare gått i butikken å kjøpt ferdigfarget garn. Men det blir ikke det samme. Kjemiske farger er så mye «hardere» i utrykket.

…det er så pent å se på , når alle remediene ligger på glasset og koser seg i sola, forrige uke var det ypperlig for solfarging.

Farging, denne gamle teknikk som avgjort bør tas tilbake. Tekstil industrien er en av verdens «stygge» forurensere. Jeg har ikke noe imot å bruke hverken naturfiber eller plante/ soppfargede klær. Med den lille fargingen jeg driver med redder jeg vel ikke verden, men kanskje noen flere blir oppmerksomme og starter å farge…det hadde vært fint.

For meg som billedkunstner er dette området så interesant fordi jeg får impulser = inspirasjon= arbeidslyst når jeg ser fargekombinasjoner jeg ikke har tenkt på, som selvfølgelig MÅ utprøves i verkstedet. Alle kan male bilder, men for meg handler det om å gå bakenfor, tenke, ressonere, trekke fra og legge til og da har jeg stor hjelp av disse 2 liters Norgesglassene med ulla i + noen andre remedier, ikke akkurat A4 nei… Alt er nyttig bare du ser det, sier TrondE.  Jeg etterlyste på Fbook, men trenger mange fler….og har du noen så vet du hvor du finner meg, tenker jeg…